Hosting

Bảng giá hosting

Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

260,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 3000MB
Băng thông 15 GB 25 GB 35 GB 50GB 80GB
Tên miền 1 2 3 5 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 5 10 10 15 20
My SQL 1 2 3 5 20
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

 

Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

260,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 3000 MB
Băng thông 15 GB 25 GB 35 GB 50 GB 80 GB
Tên miền 1 2 3 5 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 5 10 10 15 20
MS SQL Server 1 2 3 5 20
My SQL 1 2 3 5 20
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng

 

12 tháng 12 tháng

Bài viết khác